/സിദ്ദീഖ് കാപ്പൻ ജയിൽ മോചിതനായി

സിദ്ദീഖ് കാപ്പൻ ജയിൽ മോചിതനായി

ന്യൂഡൽഹി:* ഹാഥറസ് ബലാത്സംഗക്കൊല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനിടെ ഉത്തർ പ്രദേശ്പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പൻ രണ്ടു വർഷത്തിനുശേഷംജയിൽ മോചിതനായിജാമ്യടി​ പൂത്തിയാക്കി മോ ത്തവ് വിചാ കോതി ഇന്നലെ ​വൈകീട്ട് ഖ്നോ യിലിലേക്കച്ചിരുന്നെങ്കിലും  യിലി ഭിക്കാ യം വൈകിതോടെ​ പുത്തിങ്ങാ രുദിസം കൂടെ ധിമെടുക്കുകയായിരുന്നുതുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെഅദ്ദേഹം ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു.