/കമ്മുട്ടിക്കുളം കോട്ടാണിപ്പുറം റോഡ് നാടിനു സമർപ്പിച്ചു

കമ്മുട്ടിക്കുളം കോട്ടാണിപ്പുറം റോഡ് നാടിനു സമർപ്പിച്ചു

കോട്ടക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലം എംഎൽഎ പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങളുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 10 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച കമ്മുട്ടിക്കുളം – കോട്ടാണിപ്പുറം റോഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചുആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനംനിർവഹിച്ചുമുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അഷറഫ് അമ്പലത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.മരാമത്ത്സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺ റൂബി ഖാലിദ്,കൗൺസിലർമാരായ നൗഷാദ് നാലകത്ത്സിദ്ദീഖ് ഹാജി കളപ്പുലാൻടി.കെ ആബിദലി,മുസ്തഫ മാസ്റ്റർഷാഹുൽഹമീദ് എം.പി,ബഷീർടി.ടി,കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി കളപ്പുലാൻ ,മാനു പാലാറകെ.പി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർനിസാർ പി.ടിമൻസൂർപി.ടിതുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.