/വിദ്യാർത്ഥികളെ ലഹരി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ സജ്ജരാക്കുന്ന കവചം  ക്യാമ്പയിന് പോത്തനൂരിൽ  തുടക്കം

വിദ്യാർത്ഥികളെ ലഹരി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ സജ്ജരാക്കുന്ന കവചം  ക്യാമ്പയിന് പോത്തനൂരിൽ  തുടക്കം

എടപ്പാൾകാലടി പഞ്ചായത്തിലെ പോത്തനൂരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ലഹരി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽസജ്ജരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കവചം ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായിപോത്തനൂർപോത്തനൂർതെക്കുമുറി വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്  സജ്ജരാക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ജനപ്രതിനിധികളും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും വീട്ടമമാരും ചേർന്നാണ് പദ്ധതിക്ക് രൂപംനൽകിയിട്ടുള്ളത്പോത്തനൂർ ജിയുപി സ്കൂളിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ റിട്ടേജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസഓഫീസർ പി മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകാലടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബൽക്കീസ്കൊരണപറ്റ അധ്യക്ഷയായിസൈക്കോ സോഷ്യൽ –സ്കൂൾ കൗൺസിലർ ദീപ ദിവാകരൻ മെന്റൽസപ്പോർട്ടിങ് ക്ലാസെടുത്തുപൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം  കെ ദിലീഷ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചുകാലടി പഞ്ചായത്ത്‌ കുടുംബശ്രീ കമ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലർ ശ്രീജകാലടി സിഡിഎസ് പ്രസിഡന്റ്രമണി ആമ്പലിൽസജിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചുപഞ്ചായത്തംഗം  ലെനിൻ സ്വാഗതവും ചന്ദ്രികപട്ടത്ത് വളപ്പിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.