/കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ബിജെപിയും തമ്മിൽ അകലം കുറയുന്നു ; പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ

കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ബിജെപിയും തമ്മിൽ അകലം കുറയുന്നു ; പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ

എടപ്പാൾകേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ബിജെപിയും തമ്മിൽ അകലംകുറഞ്ഞതായി സി പി  മുതിർന്ന നേതാവ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചമ്രവട്ടത്ത് നടന്നജനകീയ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹംറസാക്ക് തൂമ്പിൽഅധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

കെ എൻ ഉദയൻപ്രഭാകരൻ നടുവട്ടംമോഹനൻ മംഗലംഇസ്മയിൽ ആച്ചികുളംസുധീർ ചമ്രവട്ടംസുരേഷ് അതളുർമണി ചമ്രവട്ടം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു