/പൊൻമണി ജെ എൽ ജെ ഗ്രൂപ്പ് നെൽകൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു

പൊൻമണി ജെ എൽ ജെ ഗ്രൂപ്പ് നെൽകൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു

എടപ്പാൾപൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പൊൻമണി ജെ എൽ ജെ ഗ്രൂപ്പ് നെൽകൃഷിയുടെകൊയ്ത്തുത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചുതരിശ് രഹിത കൃഷിയിടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടുവട്ടം ഐക്യപാടo 25 ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ നടത്തിയ കൃഷിയുടെ ഉത്സവമാണ് നടന്നത്.

പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സി.രാമകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കഴുങ്ങിൽ മജീദ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചുപഞ്ചായത്ത് അംഗം റാബിയസ്വാഗതം പറഞ്ഞുപ്രഭാകരൻ നടുവട്ടംനാസർ കോലക്കാട്ബബിനിശശികലഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾതുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു