/പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ സെമിനാർ നടത്തി

പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ സെമിനാർ നടത്തി

എടപ്പാൾ : വേദേതിഹാസങ്ങളും വിവിധ മത തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയുടെമഹത്തായ സ്ഥാനം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതാണെങ്കിലും,അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരുംഅജ്ഞരോ അജ്ഞത നടിക്കുന്നവരോ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നതായി ഡോചാത്തനാത്ത്അച്ചുതനുണ്ണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടുപൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽഎടപ്പാൾ വള്ളത്തോൾ കോളേജിൽ നടന്ന സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനംചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.പി.സി.ഡബ്ലിയു.എഫ്ട്രഷറർ .പി.രാജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചുഅജിത്ത് കൊളാടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിഅടാട്ട് വാസുദേവൻഐവി ടീച്ചർസുബൈദപോത്തനൂർമുരളി മേലേപ്പാട്ട് , അഷറഫ് നെയ്തല്ലൂർറീജ ടീച്ചർകോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻഷിയാസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു